Klasa Ia

Wychowawca: mgr Joanna Makuch

                Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek
  dz ch³ dz chl dz ch³ dz ch³ dz ch³
730 - 815  historia inf. / w.f. historia WD¯ (I sem.) technika
820 - 905 j. niemiecki w.f. / inf. religia biologia matematyka
915 - 1000 matematyka matematyka j. ang. / w.f. fizyka chemia
1010 - 1055 geografia fizyka j. ang. / w.f. matematyka j. polski
1110 - 1155 j. polski biologia w.f. / j. ang. j. ang. / w.f. j. polski
1205 - 1250 religia chemia w.f. / j. ang. w.f. / j. ang. godz. wych.
1255 - 1340   j. polski z. artystyczne z. sportowe  
1350 - 1435          
1445 - 1530