Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej


 Przewodnicząca:  Wiktoria Lorenowicz

Z-ca przewodniczącej: Alessandro Gilarski

Skarbnik: Julia Turek

 

Opiekun SU: Magdalena Przytuła
         

 

 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum


 Przewodnicząca: Karolina Łęgowiak

Z-ca przewodniczącej: Natalia Lonc

Skarbnik: Justyna Kiełt

                  Gracjan Bąk

 

Opiekun SU: Anna Piwowar